Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chimneys - Elastomeric seals and elastomeric sealants - Material requirements and test methods - Part 1: Seals in flue liners
Třídicí znak:734214
Schválena:2.6.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2014
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14241-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:215 kB
Opravy:UR 7.06 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.7.2006
Věstník:7/2006
Účinnost od:1.8.2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:17 kB
 

 
 
Reklama