Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 140-14
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 14: Guidelines for special situations in the field
Třídicí znak:730511
Schválena:14.3.2005
Vydána:1.4.2005
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.7.2016
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 140-14:2004, ISO 140-14:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:895 kB
Opravy:*1 6.09 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.6.2009
Věstník:6/2009
Účinnost od:1.7.2009
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:101 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama