Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN 73 0540-4
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal protection of buildings - Part 4: Calculation methods
Třídicí znak:730540
Schválena:3.6.2005
Vydána:1.6.2005
Účinnost od:1.7.2005
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:18716 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


Související články:
Návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti – možnosti postupu výpočtu a stanovení (12.8.2013)

 
 
Reklama