Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10211-1
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Část 1: Základní metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal bridges in building constructions - Heat flows and surface temperatures - Part 1: General calculation methods (ISO 10211-1:1995)
Poznámka:Oprava 1 3/03 mění název normy. Původně: Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchová teplota - Část 1: Základní výpočtové metody
Třídicí znak:730551
Schválena:21.3.1997
Vydána:1.10.1997
Účinnost od:1.11.1997
Platnost ukončena:1.7.2008
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 10211-1:1995, EN 10211-1:1995, ISO 10211-1:1995, EN ISO 10211-1/AC:2002, ISO 10211-1/AC:2002
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:4944 kB
Opravy:*1 3.03 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.3.2003
Věstník:3/2003
Účinnost od:1.4.2003
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:159 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama