Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 6126-2
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Road building - Unbound courses - Part 2: Vibrated makadam course
Třídicí znak:736126
Schválena:25.5.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:155 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama