Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1364-5
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 5: Air transfer grilles
Třídicí znak:730853
Schválena:18.7.2019
Vydána:1.8.2019
Účinnost od:1.9.2019
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:335 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama