Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 7345
Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation - Physical quantities and definitions (ISO 7345:1987)
Třídicí znak:730553
Schválena:22.4.1997
Vydána:1.11.1997
Účinnost od:1.12.1997
Platnost ukončena:1.11.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 7345:1987, ISO 7345:1987
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:84 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama