Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12697-11
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem

NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen
Třídicí znak:736160
Schválena:26.1.2006
Vydána:1.3.2006
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.12.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12697-11:2005, EN 12697-11/AC:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1013 kB
Opravy:1 9.07 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:vyhlášená oprava
Vydána:1.9.2007
Věstník:9/2007
Účinnost od:1.10.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:184 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama