Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15186-2
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 2: Field measurements (ISO 15186-2:2003)
Třídicí znak:730509
Schválena:1.12.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:804 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama