Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13384-3
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 3: Methods for the development of diagrams and tables for chimneys serving one heating appliance
Třídicí znak:734206
Schválena:9.8.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13384-3:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:406 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama