Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14358
Dřevěné konstrukce - Výpočet 5% kvantilů charakteristických hodnot a kritéria přijatelnosti pro výběr

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Timber structures - Calculation of characteristic 5-percentile values and acceptance criteria for a sample
Třídicí znak:731705
Schválena:22.5.2007
Vydána:1.6.2007
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.2.2017
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14358:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:178 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama