Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1991-1-1
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Třídicí znak:730035
Schválena:20.2.2004
Vydána:1.3.2004
Účinnost od:1.4.2004
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:371 kB
Opravy:UR 6.07, *1 2.10 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 2.10, *Z2 3.10 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.6.2007
Věstník:6/2007
Účinnost od:1.7.2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:20 kB
 
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.2.2010
Věstník:2/2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:128 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: NA ed. A
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:příloha
Vydána:1.6.2004
Věstník:6/2004
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.7.2011
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:114 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2010
Věstník:2/2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:138 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2010
Věstník:3/2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:114 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama