Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12390-16
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing hardened concrete - Part 16: Determination of the shrinkage of concrete
Třídicí znak:731302
Schválena:5.12.2019
Vydána:1.2.2020
Účinnost od:1.3.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1061 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama