Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16733
Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Reaction to fire tests for building products - Determination of a building product's propensity to undergo continuous smouldering
Třídicí znak:730892
Schválena:2.8.2016
Vydána:1.9.2016
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:925 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama