Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 2: Metal liners and connecting flue pipes
Třídicí znak:734240
Schválena:1.7.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.4.2010
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1856-2:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:642 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama