Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-6
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised access and hollow core floors
Třídicí znak:730857
Schválena:14.3.2005
Vydána:1.4.2005
Účinnost od:1.5.2005
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1366-6:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:202 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama