Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI 73 0351
Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energetic evaluation of heat pump systems - Simplified calculation method
Třídicí znak:730351
Schválena:24.6.2014
Vydána:1.7.2014
Účinnost od:1.8.2014
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:287 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama