Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal protection of buildings - Part 2: Requirements
Třídicí znak:730540
Schválena:26.3.2007
Vydána:1.4.2007
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.11.2011
Počet stran:44
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:655 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


Související články:
Revize ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky (17.1.2011)

 
 
Reklama