Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 4301
Obytné budovy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Dwelling buildings
Třídicí znak:734301
Schválena:19.8.1987
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.7.2004
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1562 kB
Změny:*a 9.91, 2 3.95, *3 6.96, *Z4 7.00 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: a
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.1991
Věstník:9/1991
Účinnost od:1.11.1991
Počet stran:16
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:326 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:věstníková změna
Vydána:1.3.1995
Věstník:3/1995
Účinnost od:1.4.1995
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:18 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 3
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.1996
Věstník:6/1996
Účinnost od:1.7.1996
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:33 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z4
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2000
Věstník:7/2000
Účinnost od:1.8.2000
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:88 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama