Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN 73 0331-1
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Typical values for calculation - Part 1: General and calculation data per month
Třídicí znak:730331
Schválena:8.9.2020
Vydána:1.10.2020
Účinnost od:1.11.2020
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1433 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama