Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0540
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví, požadavky a kritéria

NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Třídicí znak:730540
Schválena:4.3.1977
Vydána:1.1.1978
Účinnost od:1.1.1979
Platnost ukončena:1.5.1994
Orientační cena:
Formát PDF:Norma není k dispozici ve formátu PDF
Změny:*A 9.79, *B 4.84, *C 1.86, *4 4.92 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.1979
Věstník:9/1979
Účinnost od:1.10.1979
Formát PDF:Norma není k dispozici ve formátu PDF
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: B
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.1984
Věstník:4/1984
Účinnost od:1.5.1984
Formát PDF:Norma není k dispozici ve formátu PDF
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: C
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.1986
Věstník:1/1986
Účinnost od:1.2.1986
Formát PDF:Norma není k dispozici ve formátu PDF
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 4
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.1992
Věstník:4/1992
Účinnost od:1.5.1992
Formát PDF:Norma není k dispozici ve formátu PDF
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama