Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0043
Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Supplementary guidance for the verification of structures for durability subjected to environmental actions
Třídicí znak:730043
Schválena:21.11.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.12.2019
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:352 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama