Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10140-1
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products
Třídicí znak:730511
Schválena:22.8.2017
Vydána:1.9.2017
Účinnost od:1.10.2017
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:835 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama