Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0031
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Reliability of building constructions and foundation soils. Basic specifications for calculation
Třídicí znak:730031
Schválena:8.12.1988
Účinnost od:1.1.1990
Platnost ukončena:1.4.2010
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1808 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama