Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10140-1
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products (ISO 10140-1:2010)
Třídicí znak:730511
Schválena:22.3.2011
Vydána:1.4.2011
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.3.2017
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:378 kB
Změny:*A1 8.12, *A2 11.14 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2012
Věstník:8/2012
Účinnost od:1.9.2012
Počet stran:16
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1158 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A2
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.2014
Věstník:11/2014
Účinnost od:1.12.2014
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:186 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama