Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12390-12
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing hardened concrete - Part 12: Determination of the carbonation resistance of concrete - Accelerated carbonation method
Třídicí znak:731302
Schválena:13.3.2020
Vydána:1.5.2020
Účinnost od:1.6.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1639 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama