Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal protection of buildings - Part 2: Requirements
Třídicí znak:730540
Schválena:27.9.2011
Vydána:1.10.2011
Účinnost od:1.11.2011
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:629 kB
Změny:*Z1 4.12 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2012
Věstník:4/2012
Účinnost od:1.5.2012
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:256 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

Související články:
Návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti – možnosti postupu výpočtu a stanovení (12.8.2013)
Pasivní a nulové budovy na společné cestě (14.11.2011)
Větrání budovy a šíření vzduchu podle ČSN 73 0540-2 (31.10.2011)
Nová ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky (27.6.2011)
Nové znění ČSN 73 0540-2 (6.10.2011)

 
 
Reklama