Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12390-2
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests
Poznámka:S účinností od 2019-12-31 se nahrazuje ČSN EN 12390-2 (73 1302) z října 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:731302
Schválena:9.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.8.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:795 kB
Opravy:1 10.19 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:vyhlášená oprava
Vydána:1.10.2019
Věstník:10/2019
Účinnost od:9.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:107 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama