Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 21930
Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability in building construction - Environmental declaration of building products
Třídicí znak:730923
Schválena:19.4.2013
Vydána:1.5.2013
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.11.2018
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1543 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama