Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:73 08 Požární bezpečnost staveb


bylo nalezeno 190 norem

ČSN EN ISO 13943
Požární bezpečnost - Slovník
Třídicí znak:730801
Účinnost od:1.2.2018

ČSN EN ISO 13943
Požární bezpečnost - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730801
Účinnost od:1.4.2011
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN ISO 13943
Požární bezpečnost - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730801
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.2.2018

ČSN 73 0802 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
Třídicí znak:730802
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
Třídicí znak:730802
Účinnost od:1.6.2009
Změny:*Z1 2.13, *Z2 7.15, *Z3 2.20, *Z4 10.20

ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730802
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN 73 0804 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Třídicí znak:730804
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Třídicí znak:730804
Účinnost od:1.3.2010
Změny:*Z1 2.13, *Z2 2.15, *Z3 2.20, *Z4 10.20

ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730804
Účinnost od:1.11.2002
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
Třídicí znak:730810
Účinnost od:1.8.2016
Opravy:*1 3.20

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730810
Účinnost od:1.10.1996
Platnost ukončena:1.7.2005
Změny:*Z1 5.04

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730810
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730810
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.8.2016
Změny:*Z1 5.12, *Z2 2.13, *Z3 6.13

ČSN 73 0821 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
Třídicí znak:730821
Účinnost od:1.6.2007

ČSN 73 0831 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
Třídicí znak:730831
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 73 0831
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
Třídicí znak:730831
Účinnost od:1.7.2011
Změny:*Z1 2.13, *Z2 2.20, *Z3 10.20

ČSN 73 0833
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
Třídicí znak:730833
Účinnost od:1.10.2010
Změny:*Z1 2.13, *Z2 2.20

ČSN 73 0833
Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730833
Účinnost od:1.2.1996
Platnost ukončena:1.10.2010
Změny:*Z1 12.00, *Z2 1.10

ČSN 73 0834
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
Třídicí znak:730834
Účinnost od:1.4.2011
Změny:*Z1 7.11, *Z2 2.13

ČSN 73 0834
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730834
Účinnost od:1.8.2000
Platnost ukončena:1.4.2011
Změny:*Z1 1.10

ČSN 73 0835 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
Třídicí znak:730835
Účinnost od:1.10.2020

ČSN 73 0835
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
Třídicí znak:730835
Účinnost od:1.5.2006
Změny:*Z1 2.13, *Z2 2.20, *Z3 9.20

ČSN 73 0842
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
Třídicí znak:730842
Účinnost od:1.4.2014
Změny:*Z1 8.18

ČSN 73 0843 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
Třídicí znak:730843
Účinnost od:1.10.2020

ČSN 73 0845
Požární bezpečnost staveb - Sklady
Třídicí znak:730845
Účinnost od:1.6.2012

ČSN 73 0848
Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
Třídicí znak:730848
Účinnost od:1.5.2009
Změny:*Z1 2.13, *Z2 6.17

ČSN EN 1363-1
Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:730851
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 1363-1
Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730851
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN EN 1363-1
Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730851
Účinnost od:1.8.2020
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 1634-1
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 1634-1
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.7.2014
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN 1634-1
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.7.2015
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 1634-2
Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.1.2010

ČSN EN 1634-2
Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkoušky pro charakterizování požární odolnosti prvků stavebního kování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 1634-3
Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 1634-1+A1
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 1634-1+A1
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 1364-1
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 1364-1
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN 1364-2
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 1364-2
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 1364-3
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 1364-3
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 1364-3
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 1364-4
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 1364-4
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná sestava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.9.2007
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 1364-4
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná sestava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 1364-5
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN 1364-5
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.11.2017
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 1365-1
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
Třídicí znak:730854
Účinnost od:1.4.2013
Opravy:*1 10.13

ČSN EN 1365-2
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
Třídicí znak:730854
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 1365-2
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730854
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN 1365-5
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy
Třídicí znak:730854
Účinnost od:1.5.2005

ČSN EN 1365-6
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště
Třídicí znak:730854
Účinnost od:1.5.2005

ČSN EN 15254-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.2.2010

ČSN EN 15254-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 15254-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.1.2020
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 15254-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.2.2020
Opravy:*1 10.21

ČSN EN 15254-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 4: Zasklené konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 15254-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN 15254-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.5.2019
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 15254-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 15254-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.8.2018

ČSN EN 15254-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.8.2018
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 15254-6
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN 15254-6
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.5.2014
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN 15254-7
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 15254-7
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.8.2018
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 15254-4+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.2.2012
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 15882-1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 15882-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 15882-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 15882-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 15882-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN 15882-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Kombinovaná těsnění prostupů
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN 15882-1+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN 15882-1+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 1366-1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 1366-1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN 1366-1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2017
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN 1366-2
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 1366-2
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 1366-2
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 1366-3
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 1366-3
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 1366-3
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN EN 1366-4
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN 1366-4
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 1366-5
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN 1366-5
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.9.2010

ČSN EN 1366-5
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 1366-6
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.5.2005

ČSN EN 1366-7
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 1366-7
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 1366-8
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.1.2005

ČSN EN 1366-8
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN 1366-9
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2008

ČSN EN 1366-9
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 1366-1+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 1366-10+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 1366-10+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.8.2017
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 1366-10
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN EN 1366-11
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN 1366-11
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN 1366-12+A1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 1366-12
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 1366-12
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.5.2018
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 1366-13
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN 1366-4+A1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 13381-1
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 13381-1
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 13381-1
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 13381-2
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 13381-2
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 13381-3
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 13381-3
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 13381-4
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 13381-4
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 13381-5
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 13381-5
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 13381-7
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 13381-8
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 13381-8
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 13381-8
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 13381-9
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN 13381-9
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN 13381-10
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.8.2020

ČSN P CEN/TS 13381-1
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN 13501-1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 13501-1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.9.2007
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 13501-1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 13501-2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 13501-2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 13501-2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 13501-3
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 13501-4
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 13501-4
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 13501-4
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 13501-5
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 13501-5
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.3.2010
Opravy:*1 3.07, *2 3.09

ČSN EN 13501-5
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 13501-6 ed. 2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 13501-6 ed. 2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN 13501-6
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 13501-6
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:30.9.2020
Změny:*Z2 12.19

ČSN EN 13501-1+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:30.9.2020
Změny:*Z2 9.19

ČSN EN 13501-2+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 13501-3+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN 13501-4+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:31.3.2018
Změny:*Z2 8.17

ČSN EN 13501-5+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 15725
Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb
Třídicí znak:730866
Účinnost od:1.1.2011
Opravy:*1 3.12

ČSN P CEN/TS 1187
Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru
Třídicí znak:730867
Účinnost od:1.7.2012

ČSN EN 15269-1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 15269-1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 15269-1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.9.2019
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 15269-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 15269-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15269-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 15269-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15269-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.9.2014
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 15269-7
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.6.2010

ČSN EN 15269-10
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 15269-11+AC
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 15269-11+AC
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN 15269-11
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.8.2018
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 15269-20
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 15269-20
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 15269-5+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 15269-5+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN 15080-8
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky
Třídicí znak:730869
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN 15080-12
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 12: Nosné zděné stěny
Třídicí znak:730869
Účinnost od:1.7.2011

ČSN P CEN/TS 16459
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187
Třídicí znak:730870
Účinnost od:1.3.2020

ČSN P CEN/TS 16459
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730870
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 17020-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 4: Trvanlivost samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
Třídicí znak:730871
Účinnost od:1.10.2021

ČSN 73 0872
Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
Třídicí znak:730872
Účinnost od:1.2.1996

ČSN 73 0875
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
Třídicí znak:730875
Účinnost od:1.5.2011

ČSN EN 13823+A1
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730881
Účinnost od:1.7.2015
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 13823+A1
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730881
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 13823
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
Třídicí znak:730881
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 1182 ed. 2
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
Třídicí znak:730882
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN ISO 1182
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730882
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:31.12.2021
Změny:*Z1 11.20

ČSN EN ISO 1716
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)
Třídicí znak:730883
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 11925-2
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
Třídicí znak:730884
Účinnost od:1.8.2020

ČSN EN ISO 11925-2
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730884
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN P CEN/TS 15117
Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci
Třídicí znak:730886
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN ISO 9239-1
Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla
Třídicí znak:730888
Účinnost od:1.12.2010

ČSN EN 14135
Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti
Třídicí znak:730889
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 16733
Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání
Třídicí znak:730892
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 16733
Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730892
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN 73 0895
Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek
Třídicí znak:730895
Účinnost od:1.4.2016

 
 
Reklama