Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13063-1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 1: Requirements and test methods for sootfire resistance
Třídicí znak:734213
Schválena:27.7.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2008
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13063-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:467 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama