Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 206
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Concrete - Specification, performance, production and conformity
Třídicí znak:732403
Schválena:24.6.2014
Vydána:1.7.2014
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.6.2017
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:603 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama