Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1364-1
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls
Třídicí znak:730853
Schválena:25.9.2017
Vydána:1.10.2017
Účinnost od:1.11.2017
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:761 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama