Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1991-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
Třídicí znak:736203
Schválena:13.9.2012
Vydána:1.10.2012
Účinnost od:1.11.2012
Platnost ukončena:1.8.2016
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:257 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama