Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1365-2
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs
Třídicí znak:730854
Schválena:25.9.2017
Vydána:1.10.2017
Účinnost od:1.11.2017
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:482 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama