Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-4+A1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals
Třídicí znak:730857
Schválena:1.9.2010
Vydána:1.10.2010
Účinnost od:1.11.2010
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:436 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama