Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:73 13 Beton a betonové konstrukce, zkoušení


bylo nalezeno 51 norem

ČSN EN 12350-1
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-1
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12350-2
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-2
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12350-3
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-3
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12350-4
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-4
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12350-5
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-5
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12350-6
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.8.2020

ČSN EN 12350-6
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.1.2020
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN EN 12350-7
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-7
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12350-8
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-8
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12390-1
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 12390-2
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.8.2020

ČSN EN 12390-2
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.8.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12390-3
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12390-3
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12390-4
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12390-5
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.8.2020

ČSN EN 12390-5
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.8.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12390-7
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.8.2020
Opravy:*1 4.21

ČSN EN 12390-7
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.8.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12390-8
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.8.2020

ČSN EN 12390-8
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.8.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12390-10
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN 12390-12
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 12390-13
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN 12390-14
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12390-16
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 12390-17
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 12390-18
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 18: Stanovení koeficientu migrace chloridů
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.8.2021

ČSN P CEN/TS 12390-10
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení relativní odolnosti betonu proti karbonizaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.4.2014
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 12504-1
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 12504-1
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.4.2021
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12504-2
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 12504-4
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN 13791
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 13791
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 13791
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.3.2020
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 14488-1
Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu
Třídicí znak:731304
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 14488-4
Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731304
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 14488-6
Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu
Třídicí znak:731304
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 1354
Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
Třídicí znak:731316
Účinnost od:1.4.2006

ČSN ISO 1920-10
Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
Třídicí znak:731319
Účinnost od:1.8.2016

ČSN ISO 1920-10
Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731319
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 679
Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu
Třídicí znak:731352
Účinnost od:1.4.2006

ČSN EN 680
Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu při vysychání
Třídicí znak:731356
Účinnost od:1.9.2006

 
 
Reklama