Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-4
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals
Třídicí znak:730857
Schválena:19.7.2006
Vydána:1.9.2006
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.11.2010
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1366-4:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:426 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama