Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 16459
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 1187
Třídicí znak:730870
Schválena:6.1.2020
Vydána:1.2.2020
Účinnost od:1.3.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:106
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2139 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama