Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN 73 4501
Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Buildings for farming animals - Basic requirements
Třídicí znak:734501
Schválena:6.5.2004
Vydána:1.6.2004
Účinnost od:1.7.2004
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:294 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama