Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13216-1
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Test methods for system chimneys - Part 1: General test methods
Třídicí znak:734210
Schválena:25.5.2005
Vydána:1.6.2005
Účinnost od:1.7.2005
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13216-1:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3353 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele