Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13216-1
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Test methods for system chimneys - Part 1: General test methods
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13216-1 ed. 2 (73 4210) ze srpna 2020, která tuto normu zcela nahradí od 2021-01-31.
Třídicí znak:734210
Schválena:25.5.2005
Vydána:1.6.2005
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:31.1.2021
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13216-1:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3353 kB
Změny:*Z2 8.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2019
Věstník:9/2019
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.9.2020
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:138 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2020
Věstník:8/2020
Účinnost od:1.9.2020
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:143 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama