Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 2901
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Performance of External thermal insulation composite systems (ETICS)
Třídicí znak:732901
Schválena:14.3.2005
Vydána:1.4.2005
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.10.2017
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:230 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama