Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN 73 0834
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Changes of buildings
Třídicí znak:730834
Schválena:11.2.2011
Vydána:1.3.2011
Účinnost od:1.4.2011
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:429 kB
Změny:*Z1 7.11, *Z2 2.13 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2011
Věstník:7/2011
Účinnost od:1.8.2011
Počet stran:16
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:297 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2013
Věstník:2/2013
Účinnost od:1.3.2013
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:125 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama