Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 1996-1-2
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (73 1101) z prosince 2013.
Třídicí znak:731101
Schválena:27.7.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1996-1-2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1110 kB
Opravy:*1 10.11 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 12.13 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2011
Věstník:10/2011
Účinnost od:1.11.2011
Počet stran:40
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:488 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: NA ed. A
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:příloha
Vydána:1.4.2007
Věstník:4/2007
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.3.2012
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:121 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2013
Věstník:12/2013
Účinnost od:1.1.2014
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:154 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama