Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13501-4+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire classification of construction products and building elements - Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13501-4 (73 0860) ze srpna 2017, která tuto normu zcela nahradí od 2018-03-31.
Třídicí znak:730860
Schválena:14.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:31.3.2018
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:351 kB
Změny:*Z2 8.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2016
Věstník:12/2016
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:133 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2017
Věstník:8/2017
Účinnost od:1.9.2017
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:134 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama