Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13792
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - Simplified methods
Třídicí znak:730320
Schválena:28.6.2005
Vydána:1.8.2005
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.11.2012
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 13792:2005, ISO 13792:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:438 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama