Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 52016-1
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 1: Calculation procedures
Třídicí znak:730336
Schválena:9.8.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Počet stran:200
Orientační cena:1019 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2127 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama