Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Components - Concrete flue blocks
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1858+A1 (73 4209) z ledna 2012, která tuto normu zcela nahradí od 2013-04-01.
Třídicí znak:734209
Schválena:25.5.2010
Vydána:1.6.2010
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.4.2013
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:535 kB
Změny:*Z1 1.12 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2012
Věstník:1/2012
Účinnost od:1.2.2012
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:96 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama