Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10848-2
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 2: Application to Type B elements when the junction has a small influence
Třídicí znak:730513
Schválena:28.12.2018
Vydána:1.2.2019
Účinnost od:1.3.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:334 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama