Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13501-4
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire classification of construction products and building elements - Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems
Třídicí znak:730860
Schválena:2.5.2007
Vydána:1.5.2007
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.3.2010
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13501-4:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:291 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama